Terminologia

Verkkovalmentajat on WordPress-oppimishallintajärjestelmä, johon yritykset, yliopistot, koulutusorganisaatiot ja yrittäjät luottavat luomalla (ja myymällä) verkkokurssejaan.

Verkkovalmentajien verkkokurssien rakenne ja toteutus perustuvat Fortune 500 -yritysten oppimisohjelmissa käytettyihin ohjeellisiin suunnitteluperiaatteisiin.

  • Ylin taso on “Kurssit”.
  • Tämän alapuolella on “Oppitunnit”. Oppitunnit osoitetaan kursseille. Oppitunnit voidaan valinnaisesti ryhmitellä “Opintojaksoihin“.
  • Oppituntien alla sinulla on “Aiheet”. Aiheet osoitetaan oppitunneille samoin kuin oppitunnit osoitetaan kursseille.
  • Viimeiseksi on “Tietovisat“. Tietovisoja voidaan määrittää kurssille, oppituntiin tai aiheeseen.